Enllaços d’interès

Enllaços d’altres web i llocs en línia:

 • PARES. Portal d’Arxius Espanyols. Accés a documents i catàlegs dels arxius públics.
 • Premsa Històrica. (La Biblioteca Virtual de Premsa Històrica, gestionada per la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària del Ministeri de Cultura i Esport, és una hemeroteca digital en la qual s’ofereix als ciutadans un extens, variat i creixent repertori de premsa històrica i revistes culturals en llengües espanyoles).
 • CENTRE DOCUMENTAL DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA. Portal de recerca de documentació i referències sobre víctimes de la Guerra Civil.
 • BIBLIOTECA VIRTUAL DEL MINISTERI DE DEFENSA. Reproduccions digitals dels fons custodiats en arxius, biblioteques i museus dependents del Ministeri de Defensa. Inclou llibres impresos i manuscrits, materials cartogràfics, dibuixos, fotografies, partitures, peces de museus i sèries documentals.
 • MEMÒRIA DEMOCRÀTICA GOIB. Portal de la Direcció General de Memòria Democràtica del GOIB amb accés a les actuacions, iniciatives i documentació.
 • Plataforma d’arxius històrics de les Illes Balears. Arxiu històric de la Universitat de les Illes Balears (AHUIB). CABIB, catàleg bibliogràfic de les Balears), des del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, s’han engegat una sèrie de projectes de digitalització i catalogació segons els estàndards internacionals d’arxius històrics diversos de les illes Balears. De moment ja es poden consultar informació dels arxius de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, de l’Ajuntament de Campanet, de l’Ajuntament de Montuïri, de l’Ajuntament de Deià i de l’Ajuntament de Santa Maria.
 • MEMORIAL DEMOCRÀTIC GENCAT. Portal de la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya amb accés a les actuacions, iniciatives i documentació.
 • MEMÒRIA I OBLIT. Sèrie de documentals sobre la Guerra Civil i la repressió a Mallorca (tots els capítols)
 • BATALLA MALLORCA. Espais de la batalla de Mallorca amb informació sobre el projecte de recerca i investigació.
 • COMBATIENTES. Blog en línia d’articles relacionats amb la Guerra Civil.
 • IBDIGITAL UIB. Hemeroteca de publicacions històriques en línia. Fons de revistes, articles i publicacions, com les de Premsa Forana.
 • SÀPIENS. (Xarxa social de la revista SÀPIENS. Blog dedicat a articles sobre història. Està distribuït per temes i èpoques).
 • SER HISTÓRICO.  Blog d’articles en línia de història contemporània.
 • BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA. El BSAL s’ha editat periòdicament des de 1885 fins a l’actualitat, esdevenint una publicació de referència en matèria d’estudis històrics de les Illes Balears.