Els noms i llinatges dels vilafranquers

Coneixes els noms i llinatges més usats a Vilafranca durant el segle XIX?. A través d’aquest post vos faig una aproximació com es nomenaven els nostres avantpassats.

LES FONTS.

Les dades que ens ofereixen els Padrons Municipals de 1890 i 1896, ens acosten a les generacions de vilafranquers i vilafranqueres que visqueren el darrer període del segle XIX. En aquests llistats, l’Ajuntament de Vilafranca, a través de la comissió política i els funcionaris municipals -que s’actualitzava cada 5 anys- hi anotaven, entre altres dades,  els noms, adreça, edat, estat civil i professió de tots els veïnats i veïnades del nostre poble.

IMATGE PADRÓ
Imatge del padró municipal de Vilafranca de 1890 i tancat el 1891.

Dels padrons se’n poden extreure moltes dades per tal d’establir un coneixement més proper i profund de la realitat social, política i estructural del poble i la seva gent. Així, és una eina imprescindible per esbrinar el context demogràfic i humà de Vilafranca. De fet, m’hi he engrescat prou per poder aprofundir en una època amb especials incidències polítiques i de transformacions socials que marcarien el futur pròxim del nostre poble.

Però hi ha informacions que em semblen del tot curioses i que també esper despertar-la a molta gent interessada en el nostre passat. A la pregunta -tantes vegades feta- de qui foren els primers vilafranquers i vilafranqueres o d’on venien, hi ha diverses variants que convé establir-ne els condicionants:

  • Vilafranca, si bé tenim notícies que l’any 1620 s’hi varen establir una sèrie de famílies que servien -bàsicament- als interessos territorials i econòmics de Sant Martí, aquests sols representen una part molt petita del creixement demogràfic posterior.
  • Ens els diferents padrons municipals, censos, llistats de rústica i urbana i dels membres de les diferents comissions de repartiment o de regidors, he pogut anar analitzant els noms i els llinatges -a més de moltes altres dades interessants que aniré publicant més endavant, com la procedència- per tal que poguem, 130 anys després, analitzar la progressió dels noms i els llinatges al nostre poble.
  • El municipi de Vilafranca tenia el mateix terme que el de la data de la seva independència, cap allà el 1813. Per tant el poble es componia del que avui coneixem des del carrer Santa Bàrbara -a ponent- i la carretera de Palma -al nord- com a línia de terme, i el poble creixia i estava orientat cap al sud i llevant. Així sols hi apareixen els que vivien dins els municipi. Aquest anys al poble hi vivien al voltant de 1.300 persones.
PLANOL VILA
Plànol de Vilafranca a la darreria del segle XIX.

ELS NOMS.

Gran part dels noms que veureu a continuació pertanyen a persones nascudes a principis del segle XIX. Per tant -i tenint en compte la tradició de posar als nou nats els noms dels padrins o padrins de fonts- es podria establir que els noms més comuns provinents del segle XVIII podrien ser pràcticament els mateixos.

Els 8 noms més utilitzats en homes entre els anys 1891-1897 foren: Joan, Guillem, Bartomeu, Miquel, Sebastià, Jaume, Antoni i Gabriel.

En el cas de les dones: Catalina, Margalida, Joana Maria, Antònia, Magdalena, Maria, Francisca i Montserrada. 

Als següents llistats podreu veure’n la quantitat que n’hi havia per cada un d’ells:

NOMS

ELS LLINATGES.

De la mateixa manera -i característiques que s’ha comentat als noms-, a continuació podrem veure els llinatges vilafranquers. Per a la confecció d’aquest llistat, s’ha establert el nombre de vegades que el llinatge formava part del nom. A la vegada que s’hi han inclosos tots els que apareixen als padrons.

En aquest cas, els 8 llinatges més usats eren: Barceló, Bauzà, Garí, Nicolau, Gayà, Mayol, Sansó i Català. 

Curiosament -com podreu veure el següent llistat- alguns d’ells han desaparegut dels padrons actuals i altres han quedat residuals:

LLINATGES

(En properes entregues, anotaré que quin poble eren naturals alguns dels llinatges que hi apareixen segons la procedència dels seus portadors).


Font:

  • Padró Municipal d’habitants del Municipi de Vilafranca de Bonany – 1890 (tancat el 1891). Llg. 148/1
  • Padró Municipal d’habitants del Municipi de Vilafranca de Bonany – 1896 (tancat el 1897). Llg. 148/1

Arxiu Municipal de Vilafranca de Bonany.    

One thought on “Els noms i llinatges dels vilafranquers

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s